Provođenje analize politika rada u Bosni i Hercegovini i definisanje ključnih preporuka za njihovo poboljšanje do 2014. godine.


ANALIZA BUDŽETA INSTITUCIJA BIH, ENTITETA I KANTONA ZA 2006 - 2010. GODINU: ALDI pozvao političke partije da pripreme programe rada za period 2011. – 2014. u skladu sa datim obećanjima

------------------------------------------------------------
FINANSIJSKO LICE POLITIKE U BOSNI I HERCEGOVINI: Izvještaj o provedenoj analizi budžetske potrošnje BiH od 2007. do 2010. godine i usklađenost sa zahtjevima iz Građanske platforme

 

   
   
   
   
 
     
 


© 2002 Aldi. All right reserved.
ALDI je Bosansko-hercegovačka nevladina organizacija koja ima misiju da omoguci građanima
BiH participaciju u stvaranju okruženja za razvoj otvorenog društva sa ekonomski nezavisnim građanima
ALDI u.g. Panorama b.b. 73000 Goražde Bosna i Hercegovina
 
ALDI Politika privatnosti      Termini i uslovi korištenja Web stranice