Aldi

Agency For Local Development initiatives

Nalazite se na: Početak PROJEKTI Trenutni projekti

Trenutni projekti

2

Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja

Goražde: 05. avgust 2016. godine

Donator: Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini

Naziv projekta: ''Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja''

Trajanje projekta: juli 2016. – juli 2019.

Udruženje za lokalne razvojne inicijative (ALDI) je u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom ''Džemal Bijedić'' Goražde u julu mjecesu 2016. godine započelo sa implementacijom projekta pod nazivom: ''Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja''.

Više...

   

DVV INTERNATIONAL PODRŽAO ALDI AKTIVNOSTI NA ZAGOVARANJU HARMONIZOVANOG PRAVNOG OKVIRA U BIH U OBLASTI OBRAZOVANJA ODRASLIH

Uzimajući u obzir važnost obrazovanja odraslih i neformalnog obrazovanja kao instrumenta za povećanje učešća stanovništva u kulturnom, društvenom, ekonomskom i održivom razvoju i suzbijanju siromaštva, Institut za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola - DVV International i ALDI su 01. aprila 2015. godine ozvaničili saradnju u oblasti obrazovanja odraslih i neformalnog obrazovanja.

Više...

   

ALDI SE PRIDRUŽIO PROGRAMU „OTKUCAJI“

U martu 2015. godine, ALDI je dogovorio saradnju sa Fondacijom Dokukino, a povodom pružanja konsultativnih i ekspertskih usluga u programu „Otkucaji“. Cilj programa „Otkucaji“ je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i građana Bosne i Hercegovine za različite aktivnosti i inicijative na uspostavljanju transparentnijeg, odgovornijeg i pravednijeg sistema zdravstvene zaštite u zemlji. Programska vizija je da motivišemo građane BiH, da iznesu svoje stavove o sistemu zdravstvene zaštite u BiH, kako bi  zajedničkim snagama radili na pronalaženju konkretnih rješenja za napredak.

Više...

   

AGENCIJA ZA LOKALNE RAZVOJNE INICIJATIVE (ALDI) POSTALA AKTIVNA ČLANICA MREŽE ACCOUNT

Od oktobra 2014. godine, Agencija za lokalne razvojne inicijative ALDI kao jedna od članica mreže ACCOUNT radi na projektu „Izgradnja kapaciteta  nevladinih organizacija i odabranih opština na izradi strategija za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou“.

Više...

   

JAČANJE PRAVA RADNIKA I TRŽIŠTA RADNE SNAGE ZAGOVARANJEM REGULATIVE O OBRAZOVANJU ODRASLIH

 

Projekat ''EDU&JOB'': Jačanje prava radnika i tržišta radne snage zagovaranjem regulative o obrazovanju odraslih” je započet u januaru 2014. godine u partnerstvu sa Centrima Civilnih Inicijativa (CCI), a finansiran je od strane Delegacije Evropske unije u BiH.

Više...

   

SMANJIVANJE DISBALANSA IZMEĐU PONUDE I POTRAŽNJE ZA RADNOM SNAGOM I POBOLJŠANJE KOMPETENCIJA, KONKURENTNOSTI I ZAPOŠLJAVANJA RADNE SNAGE U GORAŽDU

U cilju razmatranja disbalansa u BPK Goražde između ponude i potražnje za radnom snagom i njihovim kompetencijama kako bi se poboljšala konkurentnost lokalnih kompanija i mogućnosti zapošljavanja lokalne radne snage, ALDI je krajem 2009.

Više...

   
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »

Obrazovanje odraslih

 analiza