Aldi

Agency For Local Development initiatives

Nalazite se na: Početak Vijesti Vijesti PREDSTAVLJEN AKCIONI PLAN ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE OPĆINA FOČA U FBIH I PALE U FBIH

PREDSTAVLJEN AKCIONI PLAN ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE OPĆINA FOČA U FBIH I PALE U FBIH

E-mail Ispis PDF

1

U ponedjeljak 24.04.2017. i srijedu 26.04.2017. u prostorijama Općine Foča u FBiH i Pale u FBiH predstavljen je Akcioni plan za borbu protiv korupcije Općina Foča u FBiH i Pale u FBiH.

Od aprila 2016. godine Udruženje za lokalne razvojne inicijative (ALDI), kao član mreže ACCOUNT, radi na projektu „Izrada strateških dokumenata za borbu protiv korupcije na nivou Općine Foča u FBiH i Pale u FBiH“. Jedan od glavnih ciljeva projekta je uspostavljanje i jačanje institucionalnih kapaciteta Općina Foča u F BiH i Pale u F BiH za borbu protiv korupcije.

2

Općine Foča u FBiH i Pale u FBiH čine jednu od ukupno 11 lokalnih zajednica u BiH, koje su u periodu 2016 – 2017. godine kreirale i usvojile Akcione planove za prevenciju korupcije na lokalnom nivou. Izrada lokalnih akcionih planova predstavlja jednu od aktivnosti Antikorupcijske mreže ACCOUNT, čija svrha je pružanje podrške lokalnim zajednicama u izradi efikasnih mjera za prevenciju korupcije. Realizaciju predviđenih aktivnosti finansijski podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

3

Donošenje ovog Akcionog plana za borbu protiv korupcije ima višestruki značaj za Općinu Foča u FBiH i Pale u FBiH. Unaprijeđena je saradnja organa općine sa građanima, NVO i privatnog sektora u borbi protiv korupcije. Pored toga, podignuta je javna svijest i promovisana potreba za učestvovanjem cjelokupnog društva u borbi protiv korupcije.

4

Tokom ovog događaja, građani/ke, ali i ostali uposlenici/ce Općine Foča u FBiH i Pale u FBiH  su mogli saznati više o radu Antikorupcijske mreže u BiH - ACCOUNT, o značaju javne diskusije o pitanjima prevencije i spriječavanja korupcije, o tome koliko je važno učešće brojnih državnih i lokalnih organa vlasti u ovoj borbi.

5

Ažurirano ( Četvrtak, 27 April 2017 11:12 )  

Erasmus+

erasmus

Supported by

fzzz

NAŠI PARTNERI