Aldi

Agency For Local Development initiatives

Nalazite se na: Početak Biznis centar Biznis centar ODRŽAN DRUGI SASTANAK SELEKCIONOG KOMITETA

ODRŽAN DRUGI SASTANAK SELEKCIONOG KOMITETA

E-mail Ispis PDF
U petak, 02. otobra 2009. godine je održan drugi sastanak Selekcionog komiteta na kome su predstavnici ALDI-ja prezentovali sve aktivnosti koje su se provele u okviru provjere na terenu, edukacije i procjene. Za članove

Nakon diskusije o svakom aplikantu pojedinačno, o njegovoj finansijskoj situaciji i procjeni, te o situaciji u narednom periodu, članovi su jednoglasno odlučili da se, u skladu sa rezultatima bodovanja, aplikantima odobre grantovi u slijedećim iznosima:

Naziv poduzetnika:

Iznos granta:

''Blondi'' d.o.o Kalinovik

15.000,00 KM

''Inžinjering'' d.o.o. Goražde

8.403,20 KM

''Fortex'' d.o.o. Goražde

15.000,00 KM

MPI ''Mlin'' d.d. Ustikolina

14.971,00 KM

''HIP-EX'' a.d. Ustiprača

8.911,60 KM

''Fabrika za proizvodnju žice'' a.d. Ustiprača

7.574,20 KM

''VAM'' d.o.o. Čajniče

15.000,00 KM

''Vavlica'' d.o.o. Goražde

11.289,80 KM

''Kaja Company'' d.o.o. Goražde

9.510,20 KM

''Lepenica Company'' d.o.o. Goražde

15.000,00 KM

Ukupno:

120.660,00 KM

 

Erasmus+

erasmus

Supported by

fzzz

NAŠI PARTNERI